7-Eleven 便利店 / 轉數快付款      *網站落單後會收到繳款單
       
  PPS繳費靈商戶編號:9566   名稱:sign.hk
網站訂購單號:8xxxxx
  發票及報價單號:請用最後6位數字 ( 如單只有5位數請前面加 0 xxxxx )
       
    公司名稱:Executive Advertising Asia Ltd.
      賬戶號碼:012-36210037308
      轉數快、支票、現金、轉帳、匯款
       
  郵寄支票   抬頭請寫上:Executive Advertising Asia Ltd.  ( 寄到接洽地點 )
       
  親臨本公司   現金、八達通、支付寶、微信、EPS、Visa、Master
       
多謝惠顧! 會優先處理已入帳客戶